شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
مناظرات اين اتاق در مقطع فعلي درباره حقانيت مذهب *شيعه اثني عشري* و يا حقانيت *مذاهب چهارگانه اهل سنت* مي باشد و موضوعات مورد بحث و مناظره متفرقه مانند مباحث سياسي،اقتصادي،اجتماعي و ورزشي فعلا در اين اتاق بحث نميشود تا در آينده در مورد آن تصميم گيري شود .

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ حضرت زهرا (س) خطاب به خليفه اوّل و دوّم فرمود : آيا اگر حديثى را از پيامبر خدا (ص) نقل كنم به آن عمل خواهيد كرد ؟ گفتند: آرى فرمودند : شما را به خدا آيا نشنيده ايد كه پيامبر (ص) فرموده اند : خشنودى فاطمه خشنودى من و خشم فاطمه خشم من است ، هر كه دخترم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كه فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته و هر كه فاطمه را خشمگين نمايد مرا خشمگين نموده است ؟
سراج 1
91/4/31
گفتند : آرى ، چنين حديثى را از پيامبر خدا (ص) شنيده ايم. فرمود : من هم خدا و فرشتگان را گواه مى گيرم كه *شما دو نفر مرا خشمگين نموديد* و خشنودم نساختيد و چون پيامبر (ص) را ملاقات نمايم حتماً از شما به او شكايت خواهم نمود.
كتاب الامامه والسياسه/ابن قتيبيه / مورّخ اهل سنت
mp3 player شوکر
گروه مــــنــــاظــــرهــــ ـ ـ ـ
vertical_align_top