شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
مناظرات اين اتاق در مقطع فعلي درباره حقانيت مذهب *شيعه اثني عشري* و يا حقانيت *مذاهب چهارگانه اهل سنت* مي باشد و موضوعات مورد بحث و مناظره متفرقه مانند مباحث سياسي،اقتصادي،اجتماعي و ورزشي فعلا در اين اتاق بحث نميشود تا در آينده در مورد آن تصميم گيري شود .

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ سلام. آيا مي دانيد اولين شخصي كه با ابوبكر بيعت كرد كه بود ؟؟!
ابليس بود.
عمر كه نماينده تام الاختيار ابليس بود
http://abubekr.blogfa.com/post-15.aspx
اگه سندي بر ردش داري بيار . بهانه و توجيه كافي نيست.
http://karbobala.com/14/articles/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
چي فقط خدا
خيلي جالب بود ممنون .http://monadiyemarefat.parsiblog.com/
mp3 player شوکر
گروه مــــنــــاظــــرهــــ ـ ـ ـ
vertical_align_top