شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
مناظرات اين اتاق در مقطع فعلي درباره حقانيت مذهب *شيعه اثني عشري* و يا حقانيت *مذاهب چهارگانه اهل سنت* مي باشد و موضوعات مورد بحث و مناظره متفرقه مانند مباحث سياسي،اقتصادي،اجتماعي و ورزشي فعلا در اين اتاق بحث نميشود تا در آينده در مورد آن تصميم گيري شود .

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

شبر

+ قوانين اتاق :
شبر
1- مناظره بايد طبق حرف هاي مستدل و منطقي و متقن صورت بپذيرد .
شبر
2- توهين به شخصيت و مقدسات طرفين مجاز نيست .
شبر
3- هيچ نظري در اتاق از سوي مدير اتاق حذف نخواهد شد و حذف نظرات از سوي خود افراد نيز مجاز نميباشد بنابر اين در انتخاب الفاظ و عبارات دقت لازم را داشته باشيد .
شبر
4- فرافكني در بحث و مناظره و كشاندن مباحث از حالت مناظره و بحث علمي به مباحث عوامانه مجاز نيست .
شبر
5- طرح هر نوع بحثي در اتاق كه مبناي مستدل تاريخي / روايي / قرآني داشته باشد مجاز است
شبر
6- ده مورد تخلف از قوانين اتاق منجر به حذف و اخراج كاربر از اتاق ميگردد /تبصره : طبق صلاحديد مدير جريمه هاي متفاوتي نسبت به تخلف هاي مختلف از سوي مدير اعمال خواهد شد و تمام تخلف ها منجر به حذف دائم نخواهد شد .
شبر
7- اجرايي كردن و نظارت بر قوانين به عهده مدير اتاق مي باشد و ايشان متعهد ميگردد بينه و بين الله قوانين را نسبت به طرفين مناظره به صورت يكسان اعمال كند .
شبر
8- در صورتي كه 50% از اعضاي فعال اتاق به عملكرد مدير اتاق در مورد خاصي اعتراض داشته باشند اعتراض وارد خواهد بود . (اعضاي فعال به اعضايي اطلاق ميشود كه در مباحث شركت دارند و عضو فعال به اعضايي كه صرفا عضو اتاق هستند اطلاق نميشود)
شبر
9- در صورتي كه عضوي نسبت به عملكرد مدير اعتراض داشته باشد و مورد اعتراض بين مدير و عضو حل نشود فرد عضو حق دارد تقاضاي طرح ادعا و اعتراض را در فضاي عمومي اتاق داشته باشد و نظر سنجي از طرف مدير بين اعضاي اتاق انجام خواهد شد .
شبر
10- اگر بحثي طرح شد بايد تا به نتيجه رسيدن ادامه پيدا كند و ابتر رها كردن بحث مجاز نيست و زدن فيد و ارائه نظر در فيد هاي ديگر خلاف محسوب ميشود .
شبر
11- كسي كه فيدي براي مناظره بارگذاري ميكند حق دارد مخاطب خود را شخص خاصي از بين اعضاء انتخاب كند و در متن اوليه فيد يا اولين نظر فيد آن را اعلام كند و در اين صورت بقيه اعضاء ، غير از عضو دعوت شده به بحث ، حق ندارند در آن فيد نظر دهند ./تبصره : فرد دعوت شده به مناظره حق دارد مناظره را نپذيرد و وارد بحث نشود اما در صورتي كه شروع به نظر دادن كرد حق ندارد تا اتمام بحث آن را رها كند
شبر
12- بعد از شروع مناظره خارج شدن موقت از مناظره بهتر است همراه با اطلاع طرف مقابل صورت بپذيرد و غيبت بيش از سه روز نياز به اطلاع دادن به طرف مورد بحث دارد .
شبر
13- فعال شدن بيش از سه فيد مناظره در اتاق ممنون است و فيدهاي مازاد بلوكه خواهند شد .
شبر
*قوانين اتاق از امروز (12/2/1391) با جديت اعمال خواهد شد و در اعمال آن بين هيچ كدام از اعضاء تفاوتي قائل نخواهم شد.*
تكتير...:))) قانون 6بدجور منو ترسوند انصافا
و اميدوارم سر حرفتون توي قانون 3هم بمونيد....:)))
بازم قوانين
ساعت دماسنج
گروه مــــنــــاظــــرهــــ ـ ـ ـ
vertical_align_top