شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

شبر

+ *شـــبــــ ــــجــمــعــه*، *شــبــ آشــتـي* با خداست و *چــشــمــ انــتـظـاري* خدا براي *بــنـدهــ ــهـاش* ... *نــــ ـ ـ ـ ـــکنه از دســتـش بــــ ـ ـ ــديـم* ... . شب بخير . . .
چــشــمــ انــتـظـاري خدا براي بــنـدهــ ــهـاش ...
چــشــمــ انــتـظـاري خدا ...
سلام جناب شبر. مشرف فرموديد چه عجب!
شبر
سلام جناب شبستان.خواهش ميکنم.لطف داريد.رد ميشدم از اين طرفا :)
http://parsiyar.ir/golvaje77/Feeds/8350941/
@};- @};-
شکيبا!
کم ميايد اينجا به حضور کارشناسان نياز هست
mp3 player شوکر
vertical_align_top